Prop. 37 S (2009–2010)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette fram forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2009. Under programområde 10, Helse og omsorg, fremmes det forslag om å sette ned utgiftene med 335,7 mill. kroner. Inntektene foreslås økt med 30,5 mill. kroner. Under programområde 30, Stønad ved helsetjenester, fremmes det på grunnlag av nye anslag forslag om å sette ned utgiftene med 360,7 mill. kroner.

Til toppen
Til dokumentets forside