Prop. 52 L (2010–2011)

Endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort)

Endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget