Prop. 56 S (2009-2010)

Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret

Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget