Prop. 63 S (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Rettferdsvederlag frå statskassa (Einskildsaker der utbetalt vederlag går ut over Rettferdsvederlags­utvalet si fullmakt)

Rettferdsvederlag frå statskassa (Einskildsaker der utbetalt vederlag går ut over Rettferdsvederlags­utvalet si fullmakt)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget