Prop. 79 L (2012–2013)

Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.)

Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget