Prop. 98 L (2011–2012)

Endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget