Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016
Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686 Inntektskapitler: 3600–3648, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget