Prop. 1 S (2015–2016)

For budsjettåret 2016 under Finansdepartementet Utgiftskapittel: 20–51 og 1600–1670 Inntektskapittel: 3024–3051, 4600–4620, 5341, 5580, 5351, 5605 og 5692–5693

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget