Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S Tillegg 2 (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 Endring av Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Formålet med denne proposisjonen er å be om Stortingets godkjenning av å gjennomføre tingsinnskudd i forbindelse med at Bane NOR SF (tidligere kalt Jernbaneinfrastrukturforetaket SF) settes i operativ drift fra 1. januar 2017. I tillegg beskriver proposisjonen de strukturelle grepene som gjøres med NSB AS i forbindelse med reformen av jernbanesektoren.

I denne proposisjonen fremmes enkelte forslag til endringer av Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet 2017. Proposisjonen omfatter forslag til endring av enkelte bevilgningsforslag under Samferdselsdepartementet.

Til toppen
Til dokumentets forside