Prop. 101 L (2023–2024)

Endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger fram forslag til endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven. Formålet med endringene er å få det norske tjeneste- og ytelsesnivået nærmere nivåene i andre nordiske land, og dermed bidra til å utjevne ankomstene av fordrevne fra Ukraina mellom landene. Proposisjonen er utarbeidet i samråd med Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget