Prop. 113 L (2019–2020)

Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget