Prop. 113 S (2022–2023)

Utvidelse av innkrevingsperioden og innføring av miljødifferensierte takster i Miljøpakke Trondheim trinn 3 i Trøndelag

Proposisjonen inneholder forslag om utvidelse av innkrevingsperioden fram til 2033 og innføring av miljødifferensierte takster i Miljøpakke Trondheim trinn 3 i Trøndelag. Videre orienterer departementet om teknisk flytting av en bomstasjon og videreføring av bostedsfritak for Være og Klett.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget