Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 114 S (2017–2018)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 29. august 2018 i Helsingfors ble det undertegnet en protokoll til endring av skatteavtalen mellom de nordiske land. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 4. mai 2018.

Protokollen trer i kraft tretti dager etter den dag da samtlige stater har gitt det finske utenriksministeriet beskjed om at protokollen er godkjent.

Protokollen får virkning for skatter som fastsettes for det første inntektsåret som følger etter det året den trer i kraft.