Prop. 115 LS (2018–2019)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endringar i skatteloven

 • lov om endring i inndelingslova

 • lov om endringar i skattebetalingsloven

 • lov om endringar i merverdiavgiftsloven

 • lov om endringar i skatteforvaltningsloven

 • lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 107 om endringer i tolloven

 • lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 108 om endringer i a-opplysningsloven

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1997 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70)

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift (kap. 5536 post 71)

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 25. april 2019 nr. 482 om avgift på frekvenser mv. (kap. 5583 post 70)

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget vert bedt om å gjere vedtak til

 • lov om endringar i skatteloven

 • lov om endring i inndelingslova

 • lov om endringar i skattebetalingsloven

 • lov om endringar i merverdiavgiftsloven

 • lov om endringar i skatteforvaltningsloven

 • lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 107 om endringer i tolloven

 • lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 108 om endringer i a-opplysningsloven

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1997 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70)

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift (kap 5536 post 71)

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 25. april 2019 nr. 482 om avgift på frekvenser mv. (kap. 5583 post 70)

i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida