Prop. 130 L (2021–2022)

Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om regnskapsførere, som stiller nærmere krav til regnskapsførere og deres virksomhet. Formålet med lovforslaget er å bidra til å sikre at næringsdrivende, særlig små og mellomstore foretak, har tilgang til kompetente regnskapsførere i utførelsen av sine regnskapsplikter ved å stille minstekrav til regnskapsføreres kvalifikasjoner og skikkethet. Lovforslaget vil erstatte regnskapsførerloven av 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget