Prop. 130 L (2021–2022)

Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om regnskapsførere, som stiller nærmere krav til regnskapsførere og deres virksomhet. Formålet med lovforslaget er å bidra til å sikre at næringsdrivende, særlig små og mellomstore foretak, har tilgang til kompetente regnskapsførere i utførelsen av sine regnskapsplikter ved å stille minstekrav til regnskapsføreres kvalifikasjoner og skikkethet. Lovforslaget vil erstatte regnskapsførerloven av 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget