Prop. 131 L (2020–2021)

Midlertidige endringer i smittevernloven (forskriftshjemmel om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2)

Proposisjonen inneholder forslag til midlertidige endringer i smittevernloven slik at loven fortsatt vil gi klar lovhjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten mv. Forskriftene vil kunne omfatte restriksjoner for bekreftet smittede personer, antatt smittede og for personer som har økt risiko for SARS-CoV-2 etter nærkontakt. Bestemmelsen er midlertidig med en varighet til 1. juli 2022 og gir blant annet lovhjemmel til å videreføre forskriftsbestemmelser om isolering og smittekarantene i covid-19-forskriften kapittel 2.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget