Prop. 131 LS (2022–2023)

Endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av direktiv (EU) 2022/2381 i EØS-avtalen

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår krav til kjønnssammensetningen i styret i foretak av en viss størrelse. Det foreslås en gradvis innføring frem til 1. juli 2028.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget