Prop. 132 L (2022–2023)

Endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

Kultur- og likestillingsdepartementet foreslår i denne proposisjonen et nytt straffebud i straffeloven mot å utføre konverteringsterapi. Forbudet retter seg mot anvendelsen av systematiske fremgangsmåter som har til hensikt å påvirke en annens seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det foreslås ulike vilkår for når handlingen er straffbar avhengig av om fornærmede er under eller over 18 år. Det foreslås videre en bestemmelse om grov overtredelse av forbudet mot å utføre konverteringsterapi. I tillegg inneholder proposisjonen forslag til en ny bestemmelse som rammer markedsføring av konkrete tilbud om å utsette andre for konverteringsterapi.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget