Prop. 132 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger)

I denne proposisjonen foreslår regjeringen endringer i statsbudsjettet 2021 knyttet til midlertidig innføring av feriepenger av dagpenger.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget