Prop. 135 L (2018–2019)

Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

Proposisjonen omhandler blant annet regler for å sikre langsiktig eierskap i noterte selskaper. Lovforslaget gjennomfører deler av direktiv (EU) 2017/828. Det foreslås også endringer i reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven om selskapsfinansierte aksjeerverv og om avtaler mellom selskapet og dets nærstående.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget