Prop. 136 L (2021–2022)

Endringer i konkurranseloven m.m. (unntak fra offentleglova og beregning av renter)

Proposisjonen inneholder forslag til en hjemmel for beregning av renter på ubetalte overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven. Proposisjonen har også forslag til endringer som vil føre til mer effektiv saksbehandling i Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget