Prop. 141 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet (tilskot til godstogselskap etter ekstremvêret «Hans»)

Proposisjonen omhandlar endringar i statsbudsjettet for 2023 under Samferdselsdepartementet for å opprette ei tilskotsordning til godstogselskap etter ekstremvêret «Hans».

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget