Prop. 143 L (2021–2022)

Endringar i havenergilova (utlysing og tildeling av areal)

Proposisjonen inneheld forslag til prosess om utlysing og tildeling av areal for fornybar energiproduksjon til havs. Dei foreslåtte endringane gir departementet heimel til å lyse ut og invitere til konkurranse om tildeling av område som er opna etter havenergilova.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget