Prop. 144 L (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad)

På bakgrunn av oppdaterte vurderinger av kraftsituasjonen, foreslår regjeringen at stønadsgraden i strømstønadsordningen for husholdninger økes fra 80 til 90 prosent for strømforbruk i september 2022.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget