Prop. 15 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget