Prop. 153 S (2015–2016)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 4. september 2015

Proposisjonen inneholder en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits. Avtalen inneholder bestemmelser om innføring av voldgift som en tvisteløsningsmekanisme for spørsmål som ellers ikke blir løst under skatteavtalens minnelige avtaleprosedyrer (MAP). Avtalen oppdaterer også bestemmelsene om utveksling av opplysninger i artikkel 26 i gjeldende avtale slik at den blir i tråd med OECDs mønsteravtale.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget