Prop. 166 S (2016–2017)

Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket)

Stortinget bes i denne proposisjonen om å samtykke i at Norge godtar direktiv 2017/853 (endringsdirektivet). Direktivet endrer direktiv 91/477/EØF (våpendirektivet) om kontroll av erverv og besittelse av våpen. Norge er allerede bundet av våpendirektivet. Endringsdirektivet anses for Norge å være en videreutvikling av Schengen-regelverket. Formålet med endringsdirektivet er å bedre våpenkontrollen for å forhindre misbruk av våpen og kriminelle handlinger.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget