Prop. 2 L (2022–2023)

Lov om låneformidling (låneformidlingsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget