Prop. 20 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget