Prop. 30 L (2019–2020)

Endringer i vegtrafikkloven (opplæring)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i vegtrafikkloven om føreropplæring og opplæring av utrykningsførere og yrkessjåfører. Endringene innebærer presiseringer av dagens hjemler for forskriftsreguleringer på områdene,. Proposisjonen innfører også hjemler for nye forskriftsreguleringer blant annet om øvingskjøring, om etterutdanning og regodkjenning av undervisningspersonell, om tilsyns- og godkjenningsgebyr og for å innføre tilsynsreaksjonen tvangsmulkt.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget