Prop. 31 L (2023–2024)

Endringer i lovgivningen som følge av nye navn på Olje- og energidepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet

Departementet foreslår endringer i lovgivningen som følge av at Olje- og energidepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet endrer navn til henholdsvis Energidepartementet, Havindustritilsynet og Sokkeldirektoratet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget