Prop. 34 L (2019–2020)

Endringer i bioteknologiloven mv.

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i bioteknologiloven mv. Lovforslaget omfatter bl.a. forslag til endringer i bestemmelsene om virkeområde, assistert befruktning, forskning, genetiske undersøkelser av fødte og genterapi.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget