Prop. 39 L (2022–2023)

Endringer i helsepersonelloven (statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å lovfeste i helsepersonelloven § 71 at Helse- og omsorgsdepartementet i enkeltsaker skal kunne overta utøvelsen av statens partsstilling når Helsepersonellnemndas vedtak er brakt inn for domstolene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget