Prop. 40 L (2023–2024)

Endringar i helse- og omsorgstjenesteloven (overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat)

I proposisjonen blir det foreslått at ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternatet skal overførast frå Politiet si utlendingseining til kommunen der utlendingsinternatet ligg.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget