Prop. 41 S (2017–2018)

Gjennomføring av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om utbygging av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland. Sotrasambandet er eit OPS-prosjekt finansiert med statlige midlar og bompengar. Målet med utbygginga er å betre trafikkavviklinga mellom Sotra og Bergen.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget