Prop. 42 L (2022–2023)

Endringer i folketrygdloven (adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon)

I proposisjonen foreslås det en endring i folketrygdloven slik at leger kan gi sykmelding etter e-konsultasjon i tilfeller hvor pasienten og dennes diagnose er kjent for legen, og forutsatt at legen vurderer e-konsultasjon som forsvarlig og at pasientens arbeidsevne kan vurderes uten fysisk undersøkelse.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget