Prop. 46 L (2023–2024)

Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge

Proposisjonen inneholder et forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge. Formålet med granskingen er å få svar på om det har skjedd ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge. Lovforslaget skal gi granskingsutvalget tilgang til informasjon som er nødvendig for at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver etter mandatet på en forsvarlig og rettssikker måte. Forslaget inneholder regler om adgangen til å gi opplysninger til utvalget, taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for utvalget, samt et forbud mot at opplysninger utvalget mottar kan brukes som bevis i senere rettssaker m.m. Det foreslås videre at utvalget ikke skal kunne pålegge noen en opplysningsplikt.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget