Prop. 46 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (midlertidige endringer i bostøtten, ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter i perioden januar til mars, og økt rammetilskudd til kommunene)

Regjeringen foreslår å utvide bostøtten i januar – mars 2022, og ekstra utbetalinger til mottakere av bostøtte i samme periode. Samtidig økes rammetilskuddet til kommunene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget