Prop. 47 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget