Prop. 5 LS (2023–2024)

Endringer i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia) og samtykke til inngåelse av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

I proposisjonen foreslås endringer i folketrygdloven som er nødvendige for å gjennomføre konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia i norsk rett. Det bes videre om Stortingets samtykke til inngåelse av konvensjonen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget