Prop. 54 L (2022–2023)

Endringer i forurensningsloven (endring av tillatelser og tilsyn med kommunenes internkontroll)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i forurensningsloven. I proposisjonen foreslås hjemmel til å endre tillatelser når det er påkrevet etter direktiv 2010/75/EU om industriutslipp.  Videre foreslås hjemmel for at statsforvalteren kan føre tilsyn med kommunenes internkontroll etter kommuneloven § 25-1 på saksområdene som omfattes av forurensningsloven § 48 a.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget