Prop. 55 S (2017–2018)

Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene

I proposisjonen foreslås det at Nærings- og fiskeridepartementet kan gi et betinget tilsagn til Space Norway AS om egenkapital slik at selskapet kan realisere et prosjekt for å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene, under forutsetning at nærmere angitte betingelser oppfylles.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget