Prop. 57 L (2016–2017)

Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

Kunnskapsdepartementet sendte forslaget om nytt kapittel om skolemiljø på høring 20. april 2016 med høringsfrist 1. august 2016. Høringen ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Senter for IKT i utdanningen

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Språkrådet

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statlige grunnskoler og videregående skoler

 • Statlige høyskoler

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universiteter

 • Utdanningsdirektoratet

 • VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Barnevakten

 • Blindeforbundet

 • Dysleksi Norge

 • Døveforbundet

 • Elevorganisasjonen

 • Fafo

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Forandringsfabrikken

 • Foreldrenettverk mot mobbing

 • Foreningen Mobbing i Skolen

 • Forum for friskoler

 • Friskoler

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human-Etisk Forbund

 • Hørselshemmedes landsforbund

 • Innvandrernes Landsorganisasjon

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Kristne Friskolers Forbund

 • KS

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Lykkelige Barn – Nettverket for foreldre med høyt begavede barn

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Mental Helse Ungdom

 • MOT

 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning

 • Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Norges Handikapforbund

 • Norges sykepleierforbund

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk fosterhjemsforening

 • Norsk innvandrerforum

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

 • Norsk studentorganisasjon

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • OdinStiftelsen

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering

 • Private grunnskoler

 • Private høyskoler

 • Redd Barna

 • Røde Kors

 • Rådet for psykisk helse

 • Rådgiverforum Norge

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

 • Sex og politikk

 • Skeiv ungdom

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Steinerskoleforbundet

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Stopp mobbingen

 • Utdanningsforbundet

 • Unge funksjonshemmede

 • UNICEF Norge

 • Uni Research Helse

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Voksenopplæringsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Følgene høringsinstanser har gitt innspill til lovforslaget:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Riksadvokaten

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Finnmark

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Telemark

 • Fylkesmannen i Troms

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Helsedirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Læringsmiljøsenteret

 • Utdanningsdirektoratet

 • Andebu kommune

 • Arendal kommune

 • Asker kommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Bergen kommune

 • Buskerud fylkeskommune

 • Bærum kommune

 • Drammen kommune

 • Enebakk kommune

 • Gjerdrum kommune

 • Gol kommune

 • Hedmark fylkeskommune

 • Herøy kommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Horten kommune

 • Karmøy kommune

 • Klæbu kommune

 • Kommunene Flå, Nes, Ål, Hol og Hemsedal

 • Lillehammer kommune

 • Lyngdal kommune

 • Lørenskog kommune

 • Melhus kommune

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Nearegionen (Tydal, Selbu, Malvik og Klæbu kommune)

 • Nissedal kommune

 • Oppland fylkeskommune

 • Oslo kommune

 • Rælingen kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Skedsmo kommune

 • Skien kommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Stavanger kommune

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Telemark fylkeskommune

 • Trondheim kommune

 • Tydal kommune

 • Tønsberg kommune

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Vestby kommune

 • Vestfold fylkeskommune

 • Østfold fylkeskommune

 • Abelia – Forum For Friskoler

 • ADHD Norge

 • Akademikerne

 • Bykle barne- og ungdomsskole

 • Dysleksi Norge

 • Elev- og lærlingombudene i Norge

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Forandringsfabrikken

 • Foreldrenettverk mot mobbing

 • Foreningen Mobbing i Skolen

 • FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Halvdan Skard

 • Hørselshemmedes landsforbund

 • Jussformidlingen

 • Kristne Friskolers Forbund

 • Kjartan Espeland

 • Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger og Mobbeombudet i Stavanger

 • KS

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Mental Helse Ungdom

 • Mobbeombudene i Norge

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Lektorlag

 • OdinStiftelsen

 • Partiet De Kristne

 • Redd Barna

 • Skolelederforbundet

 • Skolelederforbundet Vest-Agder

 • Skolenes landsforbund

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Unge funksjonshemmede

 • UNI Research

 • UNICEF Norge

 • Utdanningsforbundet

I tillegg har følgende høringsinstanser gitt tilbakemelding om at de ikke har merknader til lovforslaget:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Forsvarsdepartement

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Askim kommune

 • Eidsberg kommune

 • Kristiansand kommune

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

Til forsiden