Prop. 6 L (2017–2018)

Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i naturgassloven for å gjennomføre den tredje energimarkedspakken.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget