Prop. 71 S (2014-2015)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål

Proposisjonen gjelder nødvendig samtykke fra Stortinget til EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål, ettersom gjennomføring av EØS-komiteens beslutning vil ha økonomiske konsekvenser. EØS-komiteens beslutning innlemmer EUs nye regelverk på forsøksdyrområdet i EØS-avtalen. Regelverkets hovedformål er å sikre velferden og bedre forholdene for forsøksdyr. I tillegg skal det bidra til å øke kvaliteten i forskningen, sikre høye standarder for helsen hos dyr og mennesker og beskytte miljøet. Direktivet omfatter også dyr som avles og holdes med sikte på å bruke deres organer eller vev til vitenskapelig formål og dyr brukt til høyere utdanning og ferdighetstrening.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget