Prop. 72 L (2022–2023)

Endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasninger til ny omstillingsstønad fra folketrygden)

Stortinget vedtok i desember 2020 en reform av folketrygdens ytelser til etterlatte. Det tas sikte på at reformen trer i kraft fra 1. januar 2024. Reformen innebærer blant annet at dagens pensjon og overgangsstønad til gjenlevende ektefelle og tidligere familiepleier erstattes av en tidsbegrenset omstillingsstønad. I proposisjonen legger departementet fram forslag til endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover der det gjøres tilpasninger til etterlattereformen i regelverket for samordning av bruttoberegnet offentlig tjenestepensjon og personskadetrygd.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget