Prop. 73 L (2021–2022)

Endringer i tobakksskadeloven (tekniske endringer i avgiftssystemet mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til en teknisk endring i tobakksskadeloven knyttet til avgiftssystemet for importører og grossister av tobakksvarer. Endringen har både til hensikt å forenkle innkrevingen av tobakksavgifter for Helsedirektoratet og å forenkle innbetalingen for aktørene. I tillegg inneholder proposisjonen forslag til noen feilrettelser i loven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget