Prop. 76 LS (2022–2023)

Endringer i register- og foretakslovgivningen mv. (digitale verktøy og prosesser, gebyrstruktur og tilknytningskrav) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 270/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1151 (digitaliseringsdirektivet)

Proposisjonen omhandler tre hovedtemaer: Gjennomføring av digitaliseringsdirektivet (direktiv (EU) 2019/1151), ny gebyrstruktur for Brønnøysundregistrene (BR), og endringer i aksjelovene og samvirkelova om krav til tilknytning til Norge/EØS for daglig leder, og medlemmer av styret/bedriftsforsamling. Det foreslås endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven, regnskapsloven, aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget