Prop. 77 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag om økte bevilgninger i møte med ekstraordinære strømutgifter m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget