Prop. 78 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II)

Kunnskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Endringene foreslås for å gjennomføre tiltak i integreringspakke II, slik at flere får rett til utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget